Guide i Tallinn

Esterna är en sjungande nation

Estlands sångfestivaler är en lång estnisk tradition som har spelat en oerhört viktig roll för landet och dess folk. Dessa festivaler, som har ägt rum i över 150 år, är mer än bara musikuppträdanden – de är en symbol för estländsk identitet och en källa till starka känslor och sammanhållning.

Under århundraden av främmande ockupation och politiskt förtryck har esterna funnit tröst och en kanal för sina känslor genom musiken. Sångtexterna berättar ofta om längtan efter frihet, kärlek till det estniska språket och stolthet över den estländska kulturen.

Guide i Tallinn
Foto: Anu Kaupmees

Den första sångfestivalen i Estland ägde rum redan 1869 och samlade över tusen sångare och musiker. Denna historiska händelse markerade början på en tradition som sedan dess har vuxit till en av Europas största kör- och sångfestivaler.  Sångfestivalerna i Estland  äger rum var femte år och är landets största kulturarrangemang då hundratusentals sångare och åskådare samlas för att hylla den estniska sången och kulturen.

För esterna är sångfestivalerna mycket mer än bara musikaliska evenemang. De är en möjlighet för hela nationen att samlas. Sångarna på scenen representerar olika åldrar, yrken och samhällsklasser och ger uttryck för den estniska nationens själ och hjärta. Publiken, med sina tårar och applåder, visar sin kärlek till landet och deltar i skapandet av en stark gemenskap.

Guide i Tallinn
Foto: Olev Besedin

Under sovjetregimen fungerade sångfestivalerna som en plattform för esternas passiva motstånd. Genom att sjunga patriotiska sånger och hålla fast vid sin kultur bevarade esterna sin identitet och stärkte banden till sitt land, trots det kommunistiska förtrycket. Sångfestivalerna blev en symbol för estländskt motstånd och en påminnelse om hopp och en framtid där frihet och självständighet skulle vara möjligt.

Efter Estlands återfödelse som en självständig nation har sångfestivalerna fortsatt att vara en viktig del av den estländska identiteten. De är en plats där nya generationer lär sig om sin historia, språk och traditioner. Genom att delta i sångfestivalerna får unga ester möjlighet att känna samhörighet med sina förfäder och uppleva den kraft och gemenskap som kommer från att sjunga tillsammans.

Estlands sångfestivaler är alltså mycket mer än bara musik. De är en manifestation av esternas kärlek till sitt land, en källa till stolthet och en påminnelse om deras gemensamma kamp och överlevnad.

Esterna sjöng sig till en nation och genom sången blev de också fria.

Share This Article

Läs även

Nya artiklar

Turer i Tallinn