Guide i Tallinn

Anu Kaupmees

Svensktalande guide i Tallinn

Det är jag som kommer att vara din personliga svensktalande Tallinn guide under våra rundturer i Tallinn.

Jag är född och uppvuxen i Estland, arbetat tidigare som journalist och som svensk-estnisk och svensk-rysk myndighetstolk

Turer i Tallinn