Guide i Tallinn

Anu Kaupmees

Svensktalande guide i Tallinn

Jag heter Anu och har tidigare arbetat som radiojournalist, svensk-estnisk-rysk tolk och guide. Jag är född och uppvuxen i Estland och har följt på plats Estlands utveckling före och efter självständigheten.

Genom att hålla mig dagligen uppdaterad om medienyheter både i Norden och i Estland kan jag förklara likheter och skillnader i dessa samhällen och varför de förekommer.

När det gäller historia så finns det mycket som förenar Estland med de nordiska länderna. Ett exempel är vår attityd till vargen, som har en central plats i både estnisk och nordisk folklore och mytologi. Vargen är utvald till Estlands nationaldjur.

Men vilka andra symboler representerar Estland som nation? Vad symboliserar färgerna på Estlands flagga? Vilket språk talar esterna? Vilka historiska influenser har den danska, tyska, svenska och ryska tiden haft på Tallinns stad och dess invånare? Hur uppstod den självständiga staten Estland och vilka utmaningar står samhället inför idag?

Allt detta och mycket mer kommer jag att berätta för er under rundturen i Tallinn.

Turer i Tallinn