Tallinn förr – historien från grundandet av Reval till namnbytet Tallinn

Den här artikeln beskriver Tallinns historia från dess första medeltida början 1219 under danska och tyska härskare, fram till den första republiken Estland 1918. Estniska historiska händelser som formade Tallinn bryts ner i ett lättsmält format, århundrade för århundrade. Tallinns moderna bild som ett collage av kontrasterande germanska och ryska influenser ges sammanhang och klarhet.

Om du vill veta mer om Tallinn förr och historien om hur Estlands huvudstad Reval grundades fram till namnbytet Tallinn bör du läsa denna artikel. 

1219: Tallinn – grundandet av Reval

Tallinns början är bäst berättad från 1219, när kung Valdemar II av Danmark gav sig ut för att invadera Estland. Enligt Riley-Smith citeras kung Valdemar II av Danmark, som säger att han hade för avsikt att ”rota ut hedendomens fel och sprida gränserna för den kristna tron”. Vid ankomsten med en armé av tyska allierade, förde kung Valdemar II av Danmark krig mot esterna.

På den tiden bestod Tallinn av en bosättning vid hamnen och ett närliggande slott som hette Lindanäs. I slaget vid Lindanäs föll Tallinn för de danska och tyska inkräktarna. Staden fick då sitt tyska namn Reval – härlett från Rävala – det estniska namnet på det omgivande antika länet.

Slaget vid Lindanäs är en betydande händelse i dansk och estnisk historia. Det markerar ögonblicket som den danska flaggan (Dannebrog) kom till. Enligt dansk folklore – flaggan kom från himlen ovanför Estland och motiverade de danska inkräktarna till strid, vilket resulterade i deras seger.

För estländarna är det som följer efter slaget vid Lindanäs början på dagens historiska centrum (Gamla stan) i Tallinn – ett UNESCO-världsarv. Från denna tidpunkt formade kristendomen, Skandinavien, tyskar, ryssar och den tyska orden Reval (Tallinn). Reval utvecklades snabbt. År 1265 började staden bygga sina försvarsmurar under den danska monarkens regeringstid – Margaret.. År 1285 hade Reval redan anslutit sig till Hansan, ett medeltida handelsskrå med ursprung från Tyskland.

1300-talet: Upproret & Tyska orden

Även om de vann i slaget vid Lindanäs, tyder bevis på att danskarna kämpade för att upprätthålla ordningen i staden Reval. År 1343 hade esterna gjort uppror mot sina härskare i det estniska upproret. Upproret var otroligt destruktivt. Herrgårdar brändes ner till grunden och många tyskar dödades av estländarna.

Tre år senare – 1346 upphörde Danmarks styre över Estland. Hertigdömet Estland såldes till tyska orden 1346. Namnet Reval fanns kvar men all auktoritet hade överförts till den livländska orden (en autonom gren av den tyska orden) efter köpet av den tyska orden. Reval hade nu officiellt blivit en del av de germanska riddarnas rike.

I slutet av 1300-talet hade viktiga monument byggts i Reval. Pikk Hermann (Långe Hermann) – ett torn av Toompea-slottet byggdes 1371. Det står än idag bredvid parlamentsbyggnaden.

1400-talet: Nya fastigheter och julgranar

Reval på 1400-talet genomgick flera fastighetsutvecklingar som idag liknar Tallinns nuvarande gamla stadsdel. Många framstående byggnader uppfördes under denna tid. Rådhuset och Rådhustorget sägs ha byggts i början av 1400-talet, vilket gör rådhuset till det äldsta i Nordeuropa.

Andra utvecklingar inkluderar:

  • 1410 – Stora gilleshuset.
  • 1422 – Rådhusapoteket öppnar.
  • 1441 – Världens första julgran på rådhustorget.
  • 1475 – Kiek in de Kök.

Alla de ovan nämnda byggnaderna (och många fler), liksom julgranstraditionen, är fortfarande en synlig, tillgänglig del av Tallinn idag. UNESCOs världsarvskonvention beskriver Tallinn som ”exceptionellt komplett och välbevarat”..

1500-talet: Slutet på Livländska orden. Ryssland, Sverige & Gamle Thomas

1500-talet i Europa är en era av enorm ekonomisk expansion. Men i fallet Reval rådde stor osäkerhet över det. Fram till denna punkt har Revals historia varit en av konflikter och framgångar med tyskarna som gjorde bestående intryck på, inte bara Revals stadsbild utan även mer allmänt estnisk kultur, språk, matlagning och traditioner. Man kan anta att Reval åtminstone hade blivit något bekant med sina tyska härskare vid den här tiden. Men den internationella utvecklingen utomlands skulle för alltid förändra Revals väg.

År 1558 beordrade Ivan den förskräcklige Ryssland att invadera Livland för att stoppa kungariket Polen och storfurstendömet Litauen från att expandera. De livländska riddarna kapitulerade till Ryssland och upplöste den livländska orden. Upplösningen av Livländska orden gjorde Reval sårbar. Reval skadades allvarligt under minst 3 belägringar som inträffade under Livland-kriget som noterats av Heldur et al. Estland blev frivilligt del av Sveriges herravälde 1561. Detta steg skulle ha gett Reval skydd mot Ryssland och Polen.

Bortsett från den gryende internationella konflikten, skulle Reval under 1500-talet åtminstone få ett ödmjukt tillskott till sina historiska byggnader. Ett väderflöjlfinger kallat ”Gamle Thomas” installerades på Revals rådhus 1530. Liksom många av de gamla byggnaderna finns Gamle Thomas kvar idag och är en välkänd ikon i Tallinn.

1600-talet: Den gamla goda svenska tiden?

Estländare hänvisar vanligtvis till den svenska härskarperioden som ’vana hea Rootsi aeg’ eller ’den gamla goda svenska tiden’. Svenska bidrag till Estland minns med glädje, som det från den svenske kungen Gustavus Adolfs Tartu-universitet som öppnade 1632, eller i Reval – Gustav Adolfs Gymnasium.

Vissa beskrivningar av livet i Reval under 1600-talet, under svenskt styre, liknar en sorts nordlig renässans. Åtminstone en artikel beskriver Reval som det ”intellektuella livet” i norra Estland. Hon citerar berättelser om en aktiv kulturell atmosfär, besök från tyska forskare och framsteg inom litteratur, poesi och publicering.

Livet i Reval, särskilt under det tidiga 1600-talet, var inte rosenrött. Staden var svälthärjad och drabbades av en katastrofal förlust av människoliv under pesten.

1700-talet: Peter den store

Revals nästa handskifte kom 1710 under det stora nordiska kriget, där Sverige och Ryssland kämpade om kontroll över Östersjöområdet. Reval föll till Peter den Store av Ryssland i september 1710. En av de första ryska utvecklingarna i Reval var en utskeppningshamn, beställd av Peter den Store .

Runt denna era genomgick Reval flera utvecklingar av ryskt inflytande:

  • St. Simeons och St. Annes estniska ortodoxa kyrka.
  • Bostadsfastighet tillhörande Peter den store av Ryssland.
  • White Hall-byggnaden på Toompea.
  • Namnet på Kadriorg-området samt Kadriorg-palatset.

Kadriorg kunde lätt betraktas som den mest betydande av alla under 1700-talet. Bostadsområdet, parken och palatset designades för att imponera på Peter den stores make – Katarina I av Ryssland. Medan de båda besökte Kadriorg flera gånger tillsammans, efter Peter den stores bortgång 1725 – visade Katarina I av Ryssland inte något intresse för Kadriorg.

1800-talet: Industrialisering och kosmopolitisering

För sammanhanget är det nödvändigt att nämna att i många länder var 1800-talet en tid för den industriella revolutionen. Den industriella revolutionen påverkade flera branscher positivt vilket resulterade i förbättrade levnadsvillkor. Stadsområden blev städer med nya former av transporter och infrastruktur som vägar och kanaler som var revolutioner i sin egen rätt. Jämfört med förhållanden som beskrivits som regnblöta vägar som tidigare funnits.

Även Reval upplevde denna tid av stor industrialisering. År 1870 kopplade Tallinns järnvägsnät Estland till det ryska imperiets dåvarande huvudstad, Sankt Petersburg. Andra industrier blomstrade och fabrikerna började tillverka tändstickor, möbler, textilier, papper och tunga maskiner. 

1800-talet innebar ytterligare en förändring av Revals bild med ankomsten av invandrade judar från det ryska imperiet. Bilden av Reval hade inte bara förändrats genom sina nyetablerade industrisektorer, utan den demografiska blev också kosmopolitisk.

1900-talet: Tallinn. Frihet och nederlag

År 1900 byggdes Revals Alexander Nevsky-katedralen, belägen framträdande nära Toompea-slottet. Ett rysk-ortodoxt monument som tjänar en varaktig påminnelse till lokalbefolkningen om vem som var ansvarig. Det skulle dock vara ett av det ryska imperiets sista bidrag till Reval.

På 1900-talet kollapsade det ryska imperiet i första världskriget 1917. Det som följde var deklarationen av den kortlivade republiken Estland (1918), som varade i mindre än 2 år. Under denna tid bytte Reval namn till Tallinn. Namnet Tallinn kommer från orden som betyder “danska” och “stad” på det estniska språket.

I huvudsak präglas eran av maktkamper mellan sovjeterna och Tyskland under både första och andra världskriget.

Tallinn förändrades ganska mycket under denna period, särskilt under 1940-talet när det bombades av sovjetiska styrkor. Förmodligen var detta första gången i dess historia som Tallinn vissnade. Utbredd förstörelse observerades överallt. Ikoniska byggnader som Estlands teater och konserthus revs isär. På platser som Rådhustorget, där handel och liv tidigare hade blomstrat, orsakade Sovjetunionens attack att elden uppslukade det. Detta var början på sovjettiden.

Frågor och svar om Tallinn förr

Hur namngavs Tallinn?

Tallinn namngavs av estarna 1918 under den första republiken Estland. Dess namn kommer från två estniska ord ’Tal’ som betyder ’danska’ och ’Linn’ som betyder stad.

Varför hette Tallinn Reval?

Tallinn kallades Reval av de danska och tyska inkräktarna som tog namnet på det omgivande länsområdet, då kallat Rävala.

När nämndes Tallinn första gången?

Vissa källor citerar den arabiska kartografen al-Idrisis omnämnande av Tallinn (Koluvan) som den första. Men kung Valdemar II av Danmarks skriftliga uppteckningar om Reval anses vara de mest relevanta.

Hur gammal är Tallinns gamla stadsdel?

Tallinns gamla stadsdel började för över 800 år sedan, 1219 (på den tiden som Reval).

Vem grundade Tallinn?

Kung Valdemar II av Danmark etablerade Tallinn som Reval 1219 efter slaget vid Lindanäs.

Dela denna artikel

Läs även

Nya artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vill du boka en personlig svensktalande guide i Tallinn?