Guide i Tallinn

Ett unikt skeppsvrak har hittats i Tallinn

Ett av de största medeltida skeppsvraken som man har hittat i Europa har påträffats i Tallinn. Fynden i lastrummet: en unik sjökompass och 650 år gamla rester av skeppsråttor.

Guide i Tallinn
Foto: Anu Kaupmees. Tallinns hamnområde idag

När du kommer till Tallinn med färjan och promenerar ut från terminalsbyggnaden, så stanna upp ett ögonblick och tänk på  att hela territoriet för dagens Tallinns färjeterminal låg en gång under havsytan och havsvågorna skvalpade mot ringmuren i Gamla stan.

Östersjön och Finska viken var en viktig förbindelselänk mellan öst och väst sedan vikingatiden och Tallinn var en betydelsefull Hansastad.  Hundratals fartyg anlöpte Tallinns hamn varje år.

Guide i Tallinn
Målning av Andrej Bogoljubov från 1800-talet. Reval/Tallinn

Några av de sjönk i stormväder eller av en annan orsak och har legat i bottensanden i över 650 år.  Idag utgör skeppsvraken, när de hittas, en sällsynt historisk källa, ett slags tidskapsel, som ger oss en möjlighet att forska vardagsliv, handel och internationella förbindelser under en mycket specifik period,  nämligen när båten byggdes, användes och när den förliste.

Det händer att när ett nytt bostads-eller kontorshus i hamnområde i Tallinn börjar byggas  och grävmaskinen slår skopan i marken, påträffas arkeologiska överraskningar.

En unik sjökompass

Så var de även i våras när under bygget av ett kontorshus grävdes  fram rester av en kogg som tros vara över 600 år gammal. Preliminär forskning visar att det är ett av de tre största medeltida skeppsvraken som hittills kommit i dagen i norra Europa.

Skeppsvraket har visat sig vara en riktig fyndkista för forskare. En del fynden var förväntade, en del dock riktiga överraskningar. Som till exempel en metallkompass som dök upp från skeppets akter.  Det är inte vardagligt att hitta en 1300-talskompass! Enligt estniska forskare kom denna typ av kompass i bruk i Italien först i slutet av 1200-talet, så det betyder att den kompass som nu har hittats i Tallinns bukt, kan vara en den äldsta bevarade sjökompasserna i Europa eller till och med i världen.

Guide i Tallinn
Foto: Anu Kaupmees

Vraket uppdagades i Tallinn under byggarbeten på Lootsi gatan den 31 mars i år och det tros vara ett av de största medeltida skeppsvraken som man har hittat under de senaste 100 åren i världen. Om inte det största.

Enligt preliminära uppskattningar är det ett enmastat fartyg som var en vanlig skeppstyp i Östersjön och Nordsjön under medeltiden.

Koggen byggdes runt 1360-talet. Dess skrov är 24,5 meter långt, 9 meter brett och 4 meter högt och väger 97,7 ton.

Vraket är välbevarat – från akter till däck. Det låg i jorden ungefär en och en halv meter under ytan.

Förutom själva vraket kom flera unika fynd fram – förutom sjökompassen hittades till exempel  tjära med rester av skeppsråttor.  Skeppsråttor som är nästan 650 år gamla….

För att transportera vraket från byggarbetsplatsen till museet var man tvungen dela upp det i fyra delar.

Det tog 13 timmar att transportera delarna som nu står på Sjöfartsmuseets gård (i museets filial som heter Flyghamn)och kommer att ställas ut för allmänheten så småningom.

Guide i Tallinn
Foto: Anu Kaupmees. Lyftkranan orkade inte lyfta hela, vraket delades upp i delar.

Även år 2015 hittades två skeppsvrak i Tallinn, när man började bygga bostäder vid gamla tivoli nära hamnen.

Koggen som hittades då  är idag utställd inne på Sjöfartsuseet i Tallinn. Den är sällsynt av den anledningen att skrovet var  bevarat nästan i sin helhet och totalt hittade man 700 intressanta föremål i och omkring vraket: keramiska skärvor, verktyg, läderhandskar, skodon, tygbitar, tegelstenar, fiskben, en mortel av sten och  trätunnorna som  innehöll fiskben.

Det visade sig att träet som hade använts för denna båt (ek och furu) hade fällts på slutet av 1200-talet antagligen på ett område som idag hör till Polen. Det vill säga att båten kan vara byggd i början av 1300-talet.

Guide i Tallinn
Vraket som hittades 2015 är utställt på Sjöfartsmuseet.

När du kommer till Tallinn, besök gärna Estlands Sjöfartsmuseum som är det museum som ligger närmast hamnen. Själva museibyggnaden är en sevärdhet i sig – ett kanontorn från 1500-talet som heter Tjocka Margareta.

Guide i Tallinn
Foto: Anu Kaupmees. En av filialerna av Sjöfartsmuseet ligger i kanontornet Tjocka Margareta
Boka en personlig rundtur i Tallinn
Share This Article

Läs även

Nya artiklar

Turer i Tallinn